ACCOUNTANCY

Op het gebied van accountancy bieden wij de volgende dienstverlening aan:

  • Controleren en beoordelen van financiële administratie
  • Opstellen van jaarrekening

LEES MEER

INTERIM

Heeft u tijdens de 'busy seasons' extra ondersteuning nodig. Dan is Wyz-FinC inzetbaar als interim voor:

  • Interne controle/audit
  • Externe audit jaarrekening

LEES MEER

ADVISERING

Wij kunnen u ook adviseren op het gebied van:

  • Sociaal Domein (WMO en Jeugd)
  • Rechtmatigheidsvraagstukken
  • Accountantscontrole

LEES MEER